Wat doet leven??

21 augustus 2018 0 Door Mireille

Verschillende mensen hebben een verschillende kijk op wat nodig is om jezelf te verwezenlijken. Zo heb je de piramide van Maslow, waar de basis bestaat uit de fysieke levensbehoeften, zoals water, voedsel en zuurstof. Daarnaast zijn ook een dak boven je hoofd en kleding nodig om jezelf te beschermen. Dit is de basis, dit is puur noodzakelijk om in leven te blijven, maar om jezelf te kunnen ontwikkelen is meer nodig.

De tweede laag is veiligheid, dit heb je nodig om vol vertrouwen jezelf verder te ontwikkelen.

De derde laag zijn de sociale behoeften. Liefde, aandacht en geborgenheid. Men wil bij een groep horen en daartoe een bijdrage leveren, dit geeft een goed gevoel.

De vierde laag is zelfwaardering en erkenning. Een fase waarin je jezelf en wat je doet goed vindt, blij bent met jezelf en anderen. Bij deze fase hoort een verlangen naar vrijheid en onafhankelijkheid.

De vijfde laag is zelfverwezenlijking, een laag die maar weinig mensen bereiken in hun leven. Hierbij is de persoon volledig ontplooid en is er geen angst of bewijsdrang meer.

Dit was een kort lesje Maslow, maar de les gaat verder, want ik begin ermee dat verschillende mensen hier verschillend over denken. Specifiek doel ik nu op gelovige mensen. Vaak wordt gezegd: hoop doet leven. Maar ik weet niet zo goed wat ik hiermee moet. Hoop houdt me gaande, maar daarvoor heb ik naast die hoop wel andere dingen nodig. De basisbehoeften en mensen die me geborgenheid en liefde geven. Alleen hoop houdt mij niet in leven, maar ik vraag me ook af of er hoop kan zijn als de basis er niet is.

Hoe ik hier nu allemaal bij kom? Vandaag kreeg ik ‘hoop doet leven’ te horen toen ik vertelde dat de bezichtiging van mijn huis is uitgesteld. Tja, ik hoop inderdaad dat deze mevrouw mijn huis gaat kopen en ik van de zorgen af ben. Maar die hoop houdt me niet levend…de hamburgers van de McDonald’s daarentegen wel, want ook geld is nodig om in leven te blijven. Om voedsel en water te kopen en mijn nieuwe huis te blijven betalen. Dus hamburgers doen leven!